Disclaimer

Algemeen

word-vindbaar.nl (Kamer van Koophandel  62451421),  verleent u hierbij toegang tot word-vindbaar.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door word-vindbaar.nl en derden zijn aangeleverd. word-vindbaar.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van word-vindbaar.nl.

Prijzen vermeld op de site zijn exclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van word-vindbaar.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij word-vindbaar.nl en haar licentiegevers.