Website aanmelden bij zoekmachines

Heeft u een nieuwe site en wilt u uw website aanmelden bij zoekmachines? Dat is uiteraard logisch, want een site die onvindbaar is is als een winkel in een woestijn. En u wilt doorgaans wel zo goed mogelijk gevonden worden door uw doelgroepen!

Welnu, u hoeft hier in principe niets aan te doen. Google en andere zoekmachines zullen namelijk de pagina’s en overige inhoud doorgaans vrij snel automatisch oppikken. Na dit zogenaamde crawlen wordt de inhoud geïndexeerd. Dit indexeren is het ordenen en duiding geven van de inhoud. Vergelijk dit met een bibliotheek: als alle boeken keurig gecategoriseerd zijn is een relevant boek snel te vinden. Wat zeker bij het world wide web van cruciaal belang is gezien de gigantische hoeveelheid content.

Na het indexeren wordt de inhoud van uw site vindbaar en te vinden zijn in de zoekresultaten. Doorgaans zal het crawlen en indexeren binnen een maand gebeuren. Dus als u een kersverse site heeft is het niet gek als u in de eerste vier weken nog niet vindbaar bent, of niet geheel. Geen paniek ;)!

 

Google Search Console

Het kan echter soms ook langer duren. Dan is het een optie, de betreffende URL of URLs zelf handmatig in te dienen bij Google. Dit kan via de zogenaamde Google Search Console. Dit is een beetje het verhaal komt de berg niet naar Mozes dan komt Mozes wel naar de berg. De betreffende URL zal dan doorgaans snel opgepakt worden. Dit kan ook handig zijn als u bijvoorbeeld een nieuwsbericht heeft dat zo snel mogelijk gepost moet worden en vindbaar moet zijn. Het crawlen en indexeren geldt dus ook voor nieuwe pagina’s of berichten als u al een bestaande site heeft. Het zijn immers nieuwe links.

Overigens is het sowieso raadzaam, de Google Search Console in te zetten. Want u kunt hier ook de site map van uw site indienen. Zodoende kunt u Google en andere zoekmachines als het ware voeren. Ze hoeven uw site niet op te zoeken, ze krijgen het op een presenteerblaadje aangereikt. Zodoende zullen nieuwe pagina´s en berichten sneller opgepakt worden, wat tevens een streepje voor is bij SEO.

Er is nog een andere eigenschap. De Search Console geeft namelijk ook gratis inzicht in de zoekresultaten. Denk aan op welke zoekopdrachten uw vertoningen klikken heeft gekregen. En niet te vergeten wat de gemiddelde positie is. Meestal wordt alleen Google Analytics geïnstalleerd, maar de Search Console als machinekamer is zeker ook verplichte kost wat ons betreft zoals wel duidelijk moge zijn. Ook geeft deze tool meer inzichten in de site vitaliteit.  Een erg nuttige tool dus als u een gezonde en goed vindbare site wenst!

 

Hoe weet ik of mijn site of pagina vindbaar is in Google?

Dit kan het snelste door het commando site:xyz.nl in te voeren in de Google Chrome url balk voor uw domeinnaam. Zonder www. Dus. Dit kan voor de gehele site zoals in dit voorbeeld, of voor een specifieke pagina of bericht. Bijvoorbeeld site:xyz.nl/nieuwsjaarstips-2024

Een andere optie is, de Search Console.  Daar is namelijk te zien, welke pagina’s en berichten geïndexeerd zijn. En welke niet, wat misschien nog wel belangrijker te weten is. Stel dat er namelijk een belangrijke pagina niet geïndexeerd is, dan kunt u dat daar snel achterhalen. Door de betreffende URL dan handmatig in te dienen is dat te corrigeren. Ook kunnen hier trouwens andere foutmeldingen staan, waar eventueel actie op ondernomen moet worden. Zoals niet meer bestaande links etc.

 

Ook erg handig en een verplicht nummer: de Yoast plugin

Het is verder raadzaam, de gratis Yoast plugin te installeren als u een WordPress site heeft. Deze plugin genereert namelijk een zogenaamde XML site feed, wat van belang is voor het crawlen. Zie meer hierover op hun site in het artikel XML sitemaps. Deze kunt u in de Search Console indienen zoals hierboven al aangestipt.

En het mooie is: deze plugin kan nog veel meer! Deze nuttige plugin stelt u namelijk in staat, pagina’s, berichten en andere inhoud te optimaliseren qua SEO. Per pagina of bericht krijgt u te mooi op een rijtje te zien wat u goed doet en wat er beter kan of moet. Het is kortom een complete plugin om SEO te verbeteren en net als de Search Console vaste prik wat ons betreft.

Conclusie & contact

De conclusie is, dat u veel zelf kunt als het gaat om uw website aanmelden bij zoekmachines. Of het gebeurt dus automatisch. Wij kunnen u uiteraard helpen als u er zelf toch niet uit komt of er geen tijd voor heeft. Verder kunnen we u vooral helpen, op welke zoektermen u moet mikken om vindbaar te worden door uw doelgroep(en). U krijgt dan inzicht in welke zoektermen relevant zijn, hoeveel erop gezocht wordt en hoe hoog de concurrentie is.

Op basis daarvan kunnen we dan met u de inhoud van de site optimaliseren qua onbetaalde vindbaarheid. Ook kunnen we u van dienst zijn als u betaalde vindbaarheid wilt inzetten. Dit is nodig als de concurrentiedruk hoog is. Zodoende kunt u een zo hoog mogelijke vindbaarheid krijgen, wat nodig is om online te scoren. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons! Bel dan naar 024-7440090 of mail naar contact@word-vindbaar.nl. Of u vult het contactformulier hiernaast in.

Lees verder

Google Analytics wordt GA4

Recent heeft Google een verandering doorgevoerd. Google Analytics is namelijk aanzienlijk op de schop genomen en heet nu GA4. Dit is een vergaande aanpassing, die verder gaat dan eerdere recente aanpassingen in andere aanverwante services zoals Google Ads en de Search Console. Hoog tijd dus, om GA4 aan de tand te voelen.

Het is voor de goede orde zo, dat zowel GA4 en het oude Google Analytics beide geactiveerd en gebruikt kunnen worden. Het is dus niet zo dat als je een nieuwe site hebt alleen voor GA4 kunt kiezen of als je deze selecteert voor een bestaande site. De switch van GA naar GA4 zal al op termijn wel verplichte kost worden zo is de verwachting. Wanneer is echter onbekend op moment van schrijven.

Ze hebben deze verandering vooral gedaan om het meten doelgerichter te maken en meer te focussen op interactie. Er is nu in het inrichten en activeren expliciet aandacht voor de zogenaamde gebeurtenissen, die in sommige gevallen als doel bestempeld kunnen worden. Denk aan downloads, uitgaande links, kliks op e-mail links etc. Deze worden nu gemeten, wat voorheen niet standaard was. Dat is een goede zaak.

Andere belangrijke veranderingen GA4

So far so good. Hieronder staat nog een aantal andere veranderingen, die echter niet altijd een verbetering zijn.

  • Het maken van een eigen dashboard of rapport is en niet meer mogelijk. Je kunt wel analyses maken, maar de vrijheid en flexibiliteit is daarin beperkt en onoverzichtelijk.  Waarom is een raadsel en een grote makke.
  • De koppeling met de Search Console en andere services is komen te vervallen. Of dit later alsnog gerealiseerd wordt is de vraag. Koppeling met Google Ads is er uiteraard wel. Vermoedelijk is dit een beleidsmatige keuze, omdat ze SEA belangrijker vinden dan SEO.
  • De belangrijke kerncijfers bounce ratio en gemiddelde sessieduur komen te vervallen. Deze zijn vervangen door respectievelijk de engagement rate en user engagement/sessions. Deze schijnen meer inzichten te geven.
  • Rapporten zoekopdrachten op de eigen site is verdwenen
  • Anoniem meten (anomize IP) is standaard. De meettag hoeft dus niet aangepast te worden. Het is alleen wat apart dat dit nergens expliciet wordt vermeld. Uiteraard wel goed dat ze dit doen en een teken dat ze meer aandacht hebben voor privacy. Dat is wel eens anders geweest!
  • Naast events/gebeurtenissen meer focus op loyaliteit bezoekers en het beantwoorden van vragen zoals hoeveel gebruikers had ik vorige week etc.
  • Meten van zowel webstatistieken als van eventuele apps, wat ze een zogenaamde gegevensstream noemen.
  • De meettag is anders. Voorheen was deze UA-, nu begint deze met een G- Ook de positie in de paginacode is anders. Deze is v.w.b. WordPress websites in ieder geval goed te implementeren. Veel plugins zoals Monster Insights zijn hier echter nog niet op ingesteld. De GA Google Analytics plugin is dat wel

(Voorlopige) conclusie

GA4 is niet zomaar een lik verf, maar echt een revolutionaire aanpassing. De prominentere focus op resultaten en doelen is een positieve ontwikkeling. Over andere belangrijke aanpassingen ben ik minder lyrisch. Dit is eerder een achteruitgang dan vooruitgang zoals het nu is. Google geeft wel expliciet aan dat als je nu GA4 een zogenaamd early adaptor bent en dat ze zeker de komende tijd nog verbeteringen doorvoeren. Bij mij staat maken dashboards en rapportages met stip op 1, gevolgd door de koppeling met de Search Console. En ik ben geheid niet de enige. Voor nu is het advies dus, te blijven bij het oude GA en pas over te schakelen als de kinderziektes eruit gepoetst zijn. Wordt vervolgd!

Lees verder

Onderzoek vindbaarheid scans 2019

Het afgelopen jaar heb ik ruim 100 websites en –shops aan de tand gevoeld qua vindbaarheid, waarvan een kleine 40% in WordPress is gebouwd. De rest in o.a. Joomla, Magento en CMS systemen in eigen beheer. De vindbaarheid scan  is een gratis service die ik gratis aanbied aan bedrijven en ZZPers. Als je deze ook wilt laten doen kun je die aanvragen op de pagina gratis vindbaarheid scan.

Het leek me leuk en vooral ook zinnig een onderzoek van deze inzichten te maken. Met name v.w.b. de punten waar het het vaakst mis gaat. En ook omdat dit soort onderzoek voor zover ik kan overzien niet veel gepubliceerd is. In onderstaande grafiek zijn de voornaamste verbeterpunten te zien die uit het onderzoek komen.

De top 3 SEO verbeterpunten

 

1:         Geen of slechte vulling meta description

 

Het stiefkindje in SEO land is de meta description. Bij bijna 60% van de onderzochte sites ging het hier mis. De meta description  is de grijze tekst die onderdeel vormt van een zoekresultaat. Zie hieronder een voorbeeld.

Waarom dit onderdeel het slechtst scoort is deels te verklaren. Deze wordt namelijk niet automatisch gevuld als onderdeel van de meta data. In veel CMSen zoals WordPress worden de andere delen van de meta data, de SEO titel en slug, vaak automatisch gevuld op basis van de titel van een pagina/bericht. Daar gaat het dan ook meestal goed of is het voldoende. De meta description wordt echter niet automatisch gevuld. Zodat deze leeg blijft en gevuld wordt met meestal het eerste deel van een pagina. Ook komt het soms voor dat de meta description überhaupt niet aangetroffen wordt, wat natuurlijk helemaal kwalijk is.

De meta description verdient zeker meer aandacht. Deze weegt overigens wel minder zwaar mee in de ranking, maar is vooral van belang om van zoekers bezoekers te maken. De meta description is namelijk het meta data veld met de meeste tekens, te weten 165 (nu dan). Dit veld is daarom uitermate geschikt zoekers over de streep te trekken jouw site te bezoeken.  Dat is ten eerste goed voor het aantal bezoekers, maar ook voor de klik ratio. En daarmee indirect ook voor de score in de zoekresultaten. Want als die stijgt en verbetert is dat voor een zoekmachine een indicatie dat je goed bezig bent.

Zorg er wel voor dat iedere meta description uniek is. Dus per pagina een unieke omschrijving. Dat is ook logisch, omdat de meta description als het ware een uithangbord is voor die betreffende pagina. In WordPress is de meta description overigens goed en snel te vullen via special import plugins. Hier kunnen we je mee helpen. Zie dit verbeterpunt vooral als een kans dus!

 

2:         Te lage laadsnelheid

 

De laadsnelheid staat op plek 2 als het gaat om verbeterpunten. Dit is echter een cruciaal verbeterpunt als deze onvoldoende is, in tegenstelling tot de nice to have meta description.. Als de laadsnelheid onvoldoende of minimaal is kan dit zelfs betekenen dat de onbetaalde vindbaarheid compleet onderuit gaat. Essentieel dus deze op orde te hebben. In veel gevallen is (gelukkig) niet de techniek of hosting de boosdoener.  Het gaat vaak mis door ongecomprimeerde afbeeldingen.

Dit probleem is gelukkig eenvoudig en snel op te lossen. Lees meer op  de pagina afbeeldingen comprimeren hoe dat kan. Ook dit euvel is te verklaren: veel website eigenaren schieten een hoge resolutie foto van bijvoorbeeld 5 MB, slepen die in de mediabibliotheek of fotomap van de site. Het systeem piept doorgaans niet en in no time kan de site qua laadsnelheid sterk verslechteren als een dergelijke foto geplaatst wordt. Wees hier dus op bedacht. Gelukkig is het euvel doorgaans ook weer even snel en eenvoudig te verhelpen.

 

3:         Bread crumbs niet gebruikt

 

Nummer drie is het ontbreken van de zogenaamde bread crumbs. Net als de meta description is dit geen show stopper. In veel CMS systemen is deze eenvoudig te maken, dus een quick win. Bovendien is het voor gebruikers ook fijner, zeker als het complexe website zoals een webshop gaat met veel pagina’s en structuur. Dat is dan ook de reden dat een zoekmachine dit meetelt overigens. Een goede navigatie/bewegwijzering is als deel van de gebruikerservaring ook van belang.

 

Wat gaat er goed

 

Tegenwoordig is een site die niet mobiel vriendelijk in veel gevalleen geen issue meer. Logisch, want de meeste CMS systemen zijn hierop ingesteld. Al is dat nog lang niet altijd een garantie. Ook zijn de meeste sites tegenwoordig https, wat ook meeweegt bij de onbetaalde vindbaarheid.

 

Vragen?

 

Heb je vragen over het onderzoek of wil je ook jouw site laten analyseren? Neem dan contact op met me via contact@word-vindbaar.nl of bel  024-7440090.

Het rapport is ook te downloaden als pdf: onderzoek vindbaarheid scans 2019

 

Lees verder

De belangrijkste vindbaarheid trends in 2019

2019 staat voor de deur. Hoog tijd om bij de kerstboom vooruit te blikken qua ontwikkelingen en trends. Om maar meteen in huis te vallen: echt schokkende veranderingen zijn niet te verwachten. Het zal eerder evolutie dan revolutie zijn. Hier de voornaamste op een rijtje:

Lees verder