Dubbele content voorkomen: iedereen content

Dubbele inhoud is een onderwerp waar een groot misverstand de ronde over doet. En waar we ook vaak vragen over krijgen. Vooral onder webshop eigenaren met veel content. De hoogste tijd dus om er een blog aan te wijden.

Het idee leeft, dat dubbele inhoud tot een penalty van Google kan zorgen in de zoekresultaten. Dat is echter niet zo. Dubbele content voorkomen of elimineren is zeker wel aan te raden. Want het kan de vindbaarheid wel degelijk zwaar benadelen zoals hieronder duidelijk zal worden gemaakt. Of het biedt juist kansen. Hier de do’s en don’ts:

1          Maak unieke inhoud in de body tekst

Vooral webshops plaatsen vaak aangeleverde productinformatie ongewijzigd op hun site in de body tekst. Dat is de tekst die op de pagina zelf te zien is. Daarmee zult u niet gevonden worden, want er zijn geheid andere webshops die betere kaarten hebben. Gebruik deze productinformatie daarom als basis voor eigen inhoud. Dit kan ook semi-geautomatiseerd, bijvoorbeeld in Excel. Hier kunnen wij u mee helpen. Zodoende vergroot u dus de kans vindbaar te worden. In plaats van nummer 1247 te zijn die de productinfo van een fabrikant kopieert.

2          Voorkom dubbele meta data

De zogenaamde meta data bestaat uit de pagina-URL, de SEO titel en de meta description. We zien het vaak dat de laatste twee een standaard tekst bevatten. Dat is daarmee ook (deels) dubbele content. U wordt er dus niet voor gestraft, maar het is veel beter per pagina een unieke SEO title en meta description te hebben. Dit moet u echt als een kans zien!

Met een goede SEO title kunt u namelijk de vindbaarheid vergroten en daarmee het aantal bezoekers. En met een goede, unieke en wervende meta description die de lading van de betreffende pagina goed dekt kunt u mensen over de streep trekken jouw site te bezoeken. De klik ratio (CTR) gaat dus omhoog en daarmee ook het aantal bezoekers en de kwaliteit van uw site. In de web master tool / search console van Google is deze dubbele meta data te traceren onder zoekopmaak en html verbeteringen. Welke tekst u het beste kunt tonen is een ander verhaal. Een gedegen zoekwoorden analyse zal dat duidelijk maken.

3          Selecteer een voorkeursdomein van de site

Een website kent doorgaans twee versies: een .www versie en een zonder die subdomein toevoeging, de http versie. In beide gevallen is de inhoud identiek. Een zoekmachine ziet dus dan als het ware dubbel en kan niet bepalen welke inhoud voor moet gaan. In de search console van Google is dat eenvoudig en snel aan te geven. De versie waar de andere naar doorverwijst is daarbij leidend. Check dat dus van te voren.

Tijdens de bouw moet hier overigens ook aandacht aan besteed worden trouwens. Om ervoor te zorgen dat alle pagina’s op een website site toegankelijk zijn via één type URL, moet u een 301-redirect instellen van http naar www of andersom. Dit is daarmee het domein van de webbouwer. Bij de bouw van een website houden wij hier dan ook standaard rekening mee.

4          Gebruik canonical tags om dubbele inhoud te elimineren

Maak gebruik van de zogenaamde canonical tags om dubbele inhoud te elimineren. Dit kan in de code van de pagina en is daarmee een taak van de web master of bouwer. U geeft dan in feite namelijk aan dat één pagina de baas is en de anderen als duplicaten ondergeschikt. U doet er de zoekmachines en uzelf een groot plezier mee. En wel om de volgende redenen:

Voorkomen dat belangrijke pagina’s niet vindbaar worden

Dubbele content kan het crawlen frustreren, de eerste stap om vindbaar te worden. Als de Googlebot namelijk een website gaat crawlen en veel dubbele inhoud tegenkomt is de kans groot dat hij ermee kapt. Dubbele inhoud is namelijk niet interessant. Een zoekmachine zoekt, net als een mens, immers naar unieke inhoud. Dubbele inhoud wordt als vervuiling gezien. Het grote gevaar is, dat bij afhaken belangrijke en unieke inhoud niet gecrawld wordt. Dergelijke pagina’s zijn dan niet vindbaar en zichtbaar in de zoekresultaten. Iets wat u natuurlijk niet wilt.

Voorkomen dat belangrijke pagina’s niet geïndexeerd worden

Naast het niet vindbaar worden kan dubbele inhoud ook de vervolgstap, het indexeren, ernstig belemmeren. Tijdens het indexeren worden de gecrawlde pagina’s georganiseerd, zodat er duiding aan gegeven kan worden. Lees meer op verschil tussen crawlen en indexeren Google.

Een site kent op basis van autoriteit en Page Rank een limiet voor wat betreft het aantal te indexeren pagina’s. Stel dat er al honderden pagina’s met dubbele inhoud zijn geïndexeerd: dan kan het dus gebeuren dat de limiet wordt overschreden en dat belangrijke pagina’s buiten de boot vallen. Dat komt de vindbaarheid dus ook niet ten goede.

Verhogen link juice en ranking

Het kan verder zijn dat er diverse pagina’s zijn die identiek zijn qua inhoud een aantal externe follow links kent. De zogenaamde link juice als onderdeel van link building wordt dan verdeeld over deze pagina’s. Door een van beide of meerdere pagina’s als leidend aan te wijzen via de canonical tag kunt u de link juice bundelen en zo hoger gaan scoren in Google.

Conclusie

Dubbele inhoud kan dus wel degelijk nadelig zijn voor de vindbaarheid op Google en andere zoekmachines. Verder biedt unieke inhoud meer kansen om goed vindbaar te worden. Dubbele content voorkomen waar mogelijk dus! Dan is iedereen content. Heeft u hulp nodig bij het ‘ontdubbelen’ van uw website? Neem dan contact op met ons.