Google Adwords verandering: het wordt dringen in de top…

Google Adwords is recent drastisch veranderd voor wat betreft het adverteren op een desktop en tablet. Google toont namelijk geen advertenties meer aan de rechter kant. In plaats daarvan worden er voor zoekwoorden met een hoge concurrentiedruk 4 advertenties bovenaan getoond in plaats van drie zoals voorheen het geval was. Advertenties nummers 5 tot en met 7 worden onderaan de organische zoekresultaten getoond. Het mes is er kortom flink in gezet.

Uitzonderingen vormen Google shopping (advertenties met productafbeeldingen) en de nog minder vaak gebruikte knowledge graph boxes.

Google is zich ongetwijfeld bewust van haar zeer dominante positie en heeft deze aanpassing daarom door durven voeren. De enige serieuze concurrent in zoekmachineland is namelijk Bing die een marktaandeel van nog geen 5% heeft in Nederland en daarmee een marginale rol speelt.

Schiet Google zichzelf in de voet?

Google’s inkomsten bestaan voor het merendeel uit advertentie inkomsten en deze ingreep kan deze inkomsten nog een extra impuls geven. Althans, dat is het idee. Ze spelen echter ook hoog spel. Als het adverteren namelijk niet meer rendeert voor adverteerders kunnen deze besluiten te stoppen met adverteren of het budget te verlagen. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld besluiten, hun online marketing budget meer in andere populaire bronnen zoals Facebook of Marktplaats te steken als Adwords zichzelf uit de markt prijst. Of wellicht wint de traditionelere off line marketing weer aan terrein. We zullen het zien of Google zichzelf in de voet schiet. Het volgende kan in ieder geval specifiek gebeuren, wat tot een lager rendement kan leiden:

Het aantal vertoningen en klikken kan drastisch afnemen

Door het wegvallen van de advertentieruimte aan de rechter kant is de advertentieruimte boven de vouw fors verkleind met ongeveer 60%. Dit betekent dat het aantal vertoningen drastisch af kan nemen en daarmee het aantal klikken. Adverteren op deze minder prominente posities was soms interessant, omdat de kosten per klik lager zijn dan voor een top 3 notering. Er is echter ook een voordeel: indien de gemiddelde positie al top 4 was betekent dit minder concurrentie door het wegvallen van de advertenties rechts, wat de CTR en het aantal klikken kan doen verhogen.

Hogere kosten door een hogere CPC

Een top 4 positie is nu dus nodig om boven de vouw getoond te worden. Dat betekent dat de concurrentie toe zal nemen om een prominente positie te blijven behouden. Dat zal de kost per klik, de CPC, doen opdrijven.

Minder organische onbetaalde zoekresultaten boven de vouw

Verder zal door het toevoegen van een advertentie in de top het aantal zoekresultaten dat boven de vouw getoond wordt lager uitvallen. In feite zal alleen de top 3 nog (deels) getoond worden in veel gevallen, afhankelijk van de resolutie van het beeldscherm.

Google Adwords aanpassing desktop adverteren 2016

Alleen advertenties bovenin bij Google

Het kan nog gekker: dit is wat je op een tablet als een I Pad ziet als je zoekt op een sterk concurrerende zoekterm: alleen advertenties dus en van advertentie 4 is alleen een stukje kader zichtbaar.

De organische vindbaarheid verliest daarmee aan belang. Ruwweg 70% van de zoekers klikte voorheen op organische resultaten. Dat dit percentage zal afnemen is een zekerheid, maar de vraag is met hoeveel. De zoekmachine wordt meer een advertentiemachine. Een van de prangende vragen waar nu nog geen antwoord op bestaat is de vraag, hoe belangrijk de organische vindbaarheid in de toekomst nog is. Moet er nog veel tijd en geld gestoken worden in zaken als link building bijvoorbeeld, als betaald adverteren zo dominant wordt binnen zoekmachinemarketing?

Wat betekent dit in de praktijk?

Adverteren in Adwords kan nog altijd renderen en daarmee interessant zijn, al wordt het voor niemand gemakkelijker in de nieuwe realiteit. Twee zaken zijn meer dan ooit nu dan van belang om de Google Adwords verandering het hoofd te bieden:

Nog meer focus op rendement

Het vereist echter wel meer dan ooit dat de focus op rendement moet komen te liggen. Er moet kortom nog meer met scherp geschoten worden. Word-vindbaar heeft dit altijd al als uitgangspunt gehad, en we meten per zoekterm het rendement van kop tot staart waar mogelijk. Alleen door zo te meten kan het rendement geoptimaliseerd worden. Dat kan onder andere door meer te focussen op zoektermen die echt renderen, qua geografie en tijdstip van de dag adverteren finetunen.

Ontgin de long tail en gebruik meer zoektermen

Verder is een zoekwoorden analyse van groot belang, om zo zoektermen te achterhalen die voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn maar toch een lage concurrentiedruk kennen en daarmee een lagere kost per klik. Er moet kortom meer op de zogenaamde long tail gemikt worden om de Adwords campagnes renderend te krijgen en te houden.

Het wordt kortom uitdagender om Adwords renderend te krijgen en te houden. Wil je jouw bestaande Adwords campagne finetunen om het rendement op te krikken? Of wil je eraan beginnen volgens het principe rendement telt? Neem dan contact op met ons: contact@word-vindbaar.nl of bel 024-7440090. Meer info is te vinden op Google Adwords opzetten te vinden.