Google Analytics wordt GA4

Recent heeft Google een verandering doorgevoerd. Google Analytics is namelijk aanzienlijk op de schop genomen en heet nu GA4. Dit is een vergaande aanpassing, die verder gaat dan eerdere recente aanpassingen in andere aanverwante services zoals Google Ads en de Search Console. Hoog tijd dus, om GA4 aan de tand te voelen.

Het is voor de goede orde zo, dat zowel GA4 en het oude Google Analytics beide geactiveerd en gebruikt kunnen worden. Het is dus niet zo dat als je een nieuwe site hebt alleen voor GA4 kunt kiezen of als je deze selecteert voor een bestaande site. De switch van GA naar GA4 zal al op termijn wel verplichte kost worden zo is de verwachting. Wanneer is echter onbekend op moment van schrijven.

Ze hebben deze verandering vooral gedaan om het meten doelgerichter te maken en meer te focussen op interactie. Er is nu in het inrichten en activeren expliciet aandacht voor de zogenaamde gebeurtenissen, die in sommige gevallen als doel bestempeld kunnen worden. Denk aan downloads, uitgaande links, kliks op e-mail links etc. Deze worden nu gemeten, wat voorheen niet standaard was. Dat is een goede zaak.

Andere belangrijke veranderingen GA4

So far so good. Hieronder staat nog een aantal andere veranderingen, die echter niet altijd een verbetering zijn.

  • Het maken van een eigen dashboard of rapport is en niet meer mogelijk. Je kunt wel analyses maken, maar de vrijheid en flexibiliteit is daarin beperkt en onoverzichtelijk.  Waarom is een raadsel en een grote makke.
  • De koppeling met de Search Console en andere services is komen te vervallen. Of dit later alsnog gerealiseerd wordt is de vraag. Koppeling met Google Ads is er uiteraard wel. Vermoedelijk is dit een beleidsmatige keuze, omdat ze SEA belangrijker vinden dan SEO.
  • De belangrijke kerncijfers bounce ratio en gemiddelde sessieduur komen te vervallen. Deze zijn vervangen door respectievelijk de engagement rate en user engagement/sessions. Deze schijnen meer inzichten te geven.
  • Rapporten zoekopdrachten op de eigen site is verdwenen
  • Anoniem meten (anomize IP) is standaard. De meettag hoeft dus niet aangepast te worden. Het is alleen wat apart dat dit nergens expliciet wordt vermeld. Uiteraard wel goed dat ze dit doen en een teken dat ze meer aandacht hebben voor privacy. Dat is wel eens anders geweest!
  • Naast events/gebeurtenissen meer focus op loyaliteit bezoekers en het beantwoorden van vragen zoals hoeveel gebruikers had ik vorige week etc.
  • Meten van zowel webstatistieken als van eventuele apps, wat ze een zogenaamde gegevensstream noemen.
  • De meettag is anders. Voorheen was deze UA-, nu begint deze met een G- Ook de positie in de paginacode is anders. Deze is v.w.b. WordPress websites in ieder geval goed te implementeren. Veel plugins zoals Monster Insights zijn hier echter nog niet op ingesteld. De GA Google Analytics plugin is dat wel

(Voorlopige) conclusie

GA4 is niet zomaar een lik verf, maar echt een revolutionaire aanpassing. De prominentere focus op resultaten en doelen is een positieve ontwikkeling. Over andere belangrijke aanpassingen ben ik minder lyrisch. Dit is eerder een achteruitgang dan vooruitgang zoals het nu is. Google geeft wel expliciet aan dat als je nu GA4 een zogenaamd early adaptor bent en dat ze zeker de komende tijd nog verbeteringen doorvoeren. Bij mij staat maken dashboards en rapportages met stip op 1, gevolgd door de koppeling met de Search Console. En ik ben geheid niet de enige. Voor nu is het advies dus, te blijven bij het oude GA en pas over te schakelen als de kinderziektes eruit gepoetst zijn. Wordt vervolgd!